Embajada en Serbia

Dokumentarni filmovi o Malvinskim ostrvima u Studentskom kulturnom centru


FILMOVI O MALVINSKIM OSTRVIMA, PRVI DEO


Utorak, 21. oktobar u 20.00 mala sala Studentskog Kulturnog Centra u Beogradu.
Program se realizuje u saradnji sa Grupom za podršku Malvinima, pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Argentine u Republici Srbiji.
Uvodna rec: Silvia Monrós - Stojakovic
1.„Malvinska ostrva – istorija jednog osvajanja“, Argentina 2012, dokumentarni tv-film, 30’; scenario: Gisela Busaniche, režija: Pablo Santangelo
2. „Malvinska ostrva – cilj Latinske amerike“, Argentina 2012, dokumentarni tv-film, 30’; scenario: Gisela Busaniche, režija: Pablo Santangelo
3. "Vetrovita ostrva", Argentina 2012, dokumentarni film, 45’; scenario: Roberto Carnaghi, režija: Facundo Bonomi
Prevod i adaptacija svih filmova: Ivana Nikolić
Pablo Santangelo i Facundo Bonomi su, svako na svoj način, problemu kolonijalizma i istorije Malvinskih ostrva pristupili kolažno dokumentarnim video formama, u kojima se reči istoričara i dokumenti prošlosti mešaju sa izjavama političara i diplomata i svedočenjima ratnih vetarana. Iako su fokusi na 1833. i 1982. godini kao graničnim godinama za eskalaciju međunarodnih koflikata i rata oko Malvinskih ostrva bili neminovni, ovi video projekti nam svojim narativnim tokom pružaju znatno širu i složeniju sliku tokova istorije od one koju zatičemo u masovnim medijima. S druge strane, oni integrišu i obilje vizuelnog materijala različitog porekla i pojavnosti, koje, uz već standardno očekivanu arhivsku građu, uključuje čak i autorske crtane animacije da bi njihovi narativi bili ne samo shvaćeni, već i potpunije doživljeni od gledalaca. Tako nam ujedno pružaju i specifične uvide u načine na koji se istorija sukoba oko Malvinskih ostrva reflektuje kroz stavove različitih aktera sa argentinske strane, ali i veoma zanimljivu sliku konflikta suverenosti i sa njim blisko povezane mutacije modela kolonijalne dominacije u postkolonijalno doba.  
 
FILMOVI O MALVINSKIM OSTRVIMA, DRUGI DEO


Utorak, 28. oktobar u 20.00 mala sala Studentskog Kulturnog Centra u Beogradu.
1.„Ekspedicija na ostrva Južne Džoržije“, Argentina 2013, dokumentarni film, 51’
produkcija i režija: Markos Rostagno
Ovaj dokumentarni video prati dvanaest naučnika i dvadeset pet članova posade koji se upućuju ka ostrvima Južne Džordžije, da bi vršili istraživanja morskog ekosistema u tom području i nastavili proučavanje nekih ugroženih vrsta, koje je bilo prekinuto usled političkih sukoba i gubitka suvereniteta Argentine nad tim ostrvima. Tako se slike svakodnevnog života na brodu i toka ekspedicije veoma skladno prepliću sa raznim pričama o prethodnim ekspedicijama, istoriji regije i diverzitetu oblika života koji leže u ovim dosta neispitanim vodama, kao i sa pričama o istorijskim, društvenim i političkim prilikama koje su oduvek uticale na ekspedicije u ovo područje. Koproducenti ovog videa su i argentinski Nacionalni institut za istraživanje i razvoj ribarstva, Ministarstvo inostranih poslova Argentine i Argentinski antarkticki institut.